Д-Р ДЯНКОВ РАБОТИ НА ЖИВО И БОЛЕЗНЕНО

Д-Р ДЯНКОВ РАБОТИ НА ЖИВО И БОЛЕЗНЕНО

24.10.2010 г., с. 8-9
Диана Тенчева

Докато средностатистическият българин късно вечер гледа “Д-р Хаус”, средностатистическият доктор по цял ден следи сагата “Д-р Дянков”. По същия начин като едноименния тв герой вицепремиерът и финансов министър нарежда как да се лекуват болните българи, но според цените, които той определя. И със сумите, които отпусне.
Така изглеждат събитията в българското здравеопазването през последните месеци.
Събитията, диктувани от министър Дянков, за жалост все по-често са с лош финал на “историята на заболяването”. За разлика от развлекателните серии, в които д-р Хаус винаги открива закучилата се диагноза.
Защо така се получава у нас?
Цялата статия вижте [тук:](</images/Documents/dyankov sait.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)