Д-Р МАДЖАРОВ: ПОСТИГНАХМЕ ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ В МДД

Д-Р МАДЖАРОВ: ПОСТИГНАХМЕ ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ В МДД

Преговорите между Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за анекс към Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности напредват, като към момента достигнаха до болничната помощ. Разговаряме с председателя на БЛС д-р Иван Маджаров, който коментира пред Zdrave.net хода на преговорите, направените предложения и постигнатото до момента.

Д-р Маджаров, започнаха преговорите с НЗОК за анекса към НРД в частта за болнична помощ. На кои от предложенията БЛС държи най-много?

На първо място държим да има повишение на цените във всички специалности. Колкото по-голяма е една болница, толкова повече отделения има и не би трябвало никоя специалност да остане без повишение на цените, защото тогава ще тежи на издръжката на болницата. Вече изтича гратисният период, който беше даден на лечебните заведения да изпълнят изискванията на НРД по отношение на възнагражденията, а за да го направят, те трябва да имат и финансов ресурс. Невъзможно е да поставяш изискване за повишаване на възнагражденията, а в същото време да не увеличаваш цената на медицинските дейности.

Предложили сте диференцирано увеличение на клиничните пътеки, къде са най-големите увеличения?

Най-голямото увеличение, което предлагаме, е в процедурите за интензивно лечение. Следващото голямо увеличение предлагаме да е за ражданията – със секцио и по нормален път, както и за тежките гинекологични операции. Във всички специалности сме подходили по един и същи начин – големите увеличения, които са над 25%, са за тежките и трудоемки дейности, за които се използва изразът „никой не ги иска“. Има сигнали, че интересът на лекарите към такива операции е намалял, защото са твърде енергоемки, а в същото време са ниско оценени. По предложение на хирурзите се опитваме да договорим текст в НРД в случаите, в които има политравма, да има механизъм, по който да се заплаща на всички отделения, през които е преминал пациентът. Сега се заплаща само на едно отделение, независимо от тежестта на травмите или усложненията. Другият много важен принцип, който сме спазили, е да се даде предимство на еднодневните процедури за пациентите с леки здравословни проблеми. Така ще бъдат избегнати ненужно дългите хоспитализации, които са обременяващи както за пациента, така и за болницата. Надяваме се със сериозното увеличение, което предлагаме, да се увеличи интересът към такъв тип процедури. От една страна финансирането ще бъде достатъчно, а от друга – лечебните заведения ще бъдат улеснени като отчитане и сключване на договори. Облекчаваме условията, за да могат в тези еднодневни процедури да се включат и ДКЦ-та. Трябва да отбележим, че при така направените предложения не сме си позволили да надвишим полагаемия ни се бюджет, който включва в себе си и нашата част от резерва на НЗОК в края на септември.

Вие обаче говорехте за средно 25% увеличение на цените на пътеките и процедурите, защо не успяхте да го постигнете?

Можехме да бъдем по-агресивни, но времето ни притиска и нямаме възможност да се занимаваме с предложения, които биха могли да бъдат отхвърлени незабавно от отсрещната страна. Знам, че голяма част от колегите са възприели думите ми за 25% увеличение като искано увеличение за всяка пътека. Това обаче няма как да се случи, защото би означавало да имаме над 700 млн. лв. реално увеличение на бюджета на НЗОК само за болнична помощ. Практически при така изчислените предложени от нас цени средното увеличение на всички пътеки е 20%. Друг е въпросът как дадена специалност ще разпредели пациентите си така, че да генерира по-малко разходи, като намали ненужно дългите хоспитализации. Например процедурата „малки хирургични интервенции“ може да бъде отчитана до 3 пъти в месеца за един пациент. Цената, която предлагаме, е 242 лв. Което означава, че за даден пациент лечебното заведение може да получи 726 лв., без да има пролежаване на дни. Обръщам се към всички колеги да обърнат внимание на това, което сме предложили в частта амбулаторни процедури. Например, предлагаме гастроскопията да се увеличи от малко над 200 лв. на 500 лв. и на 600 лв., ако се прави едновременно гастро- и колоноскопия.

Ще бъдат ли намалени и обемите на дейностите?

С цел да не поставяме в крайно критично положение отсрещната страна, взехме предвид отчетените дейности през миналата година и ги изчислихме за 9 месеца, тъй като новите цени ще влязат в сила от 1 март. Това е така, защото в болнична помощ се работи с месечни стойности и ако върнем цени със задна дата, ще се окаже изведнъж, че болниците, работейки добросъвестно, ще имат от т. нар. надлимитна дейност.

Какво успяхте да се договорите за цените в извънболнична помощ по отношение на  изследванията?

В МДД вече постигнахме съгласие за увеличение с 20% на всички цени в „Клинична лаборатория“ и 25% в образната диагностика. Имайки предвид, че само преди няколко месеца повишихме цените с 20% в образната диагностика и с 10% в клиничната лаборатория, такова увеличение на цени в МДД не е имало с десетилетия. Имало е увеличение, но в рамките на стотинки. Колегите се радваха, ако имаше увеличение от 1 лв. на 1,02 лв.

Защо миналата година останаха неусвоени средства около 60 млн. лв. от бюджета за МДД?

Миналата година причината да не бъдат усвоени средствата в МДД беше, защото бюджетът на НЗОК беше приет твърде късно и Касата нямаше необходимите основания, за да отпуска по-голям брой регулативни стандарти. По време на преговорите с НЗОК се договорихме за 2024 г. това се случи още за първото тримесечие, така пациентите ще могат да се от диагностицират в извънболнична помощ и няма да се налага да бъдат хоспитализирани или да трябва да си плащат от джоба си за изследвания.

Парламентът прие изменение на Закона за здравното осигуряване, с което се регламентира механизъм за заплащане на онколекарствата в болниците, които не са включени в цената на клиничните пътеки. Съгласни ли сте с този текст?

От гледна точка на предвидимост на бюджета на лечебните заведения – да се взима период от 6 месеца, който да важи за следващите 6 месеца, това е добре. За мен обаче това бяха хвърлени нахалост усилия и енергия на обществото, с множество неверни твърдения, които бяха опровергани по време на заседанието на работната група при изготвяне на текста. Например беше опровергано, че този, който провежда обществени поръчки, постига по-ниски цени, а този който процедира с лично договаряне, задължително плаща високи цени. Оказа се, че огромна част от  болниците, които правят обществени поръчки, са с най-високите цени. Държавата е създала правила за формиране на референтни цени, на които НЗОК пределно да заплаща. Притежателите на разрешително за употреба казват, че не могат да го регистрират с по-ниска цена, защото ще им паднат цените в целия ЕС. В същото време признават, че практически им е по-изгодно да го продават на в пъти по-ниска цена в България. Това е проблем за Касата. Това обаче е признание, че ЕС е приел референтните цени, ролята на които е само като витрина и нищо повече. И сега имаме референтна стойност, която ще я изчистим и ще плащаме на среднопретеглена цена, която обаче автоматично ще стане референтна цена.

Целия материал може да видите тук

Източник: Zdrave.net Zdrave.net
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)