Д-Р ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ: ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБХВАТ ОТ 53% НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-Р ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ: ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБХВАТ ОТ 53% НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Нивата на заплатите на медицинския персонал съгласно сега действащия колективен трудов договор, приет през 2022 г., стават задължителни след 1 юни тази година. Това беше договорено на среща между УС на БЛС и Надзора на НЗОК като текст от новия Национален рамков договор. Това каза д-р Валери Веселинов от Българския лекарски съюз в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“.

В Националния рамков договор са заложени промени в няколко посоки. "В първичната извънболнична помощ са заложени промени в разстоянията, които определят неблагоприятни райони, които се заплащат. Трябва да се постигне обхват от 53% на подлежащите на профилактични прегледи. Колегите, които са постигнали над този процент, ще имат допълнително заплащане към края на годината. Това е отражение на политиката към насочване към профилактика в първичната извънболнична помощ“, обясни д-р Веселинов.

Промени има и в цената на капитацията, профилактичните прегледи и имунизациите.

В специализираната извънболнична помощ е договорено да бъдат включени 10 нови амбулаторни процедури. "Това значително облекчава най-вече пациентите, защото тези процедури са свързани с няколкочасов престой, не с дву- или тридневна хоспитализация. По този начин се спестява и от скъпоструващото болнично лечение“, поясни специалистът.

Променя се режимът на назначаване на ядрено-магнитен резонанс. "Досега изследването, назначавано от специалисти в извънболнична помощ на пациенти, които имат необходимост от такова изследване, се правеше по една доста тромава и тежка процедура. Правеха се мотивирани искания до Касата, Касата ги разглеждаше на комисия, после се разрешаваше, което създаваше големи затруднения за пациентите. В момента тази методика е коренно променена. Специалистите в лечебните заведения, които изпълняват такава дейност, ще разполагат с определена бройка направления, която се отпуска на лечебното заведение, и при необходимост това изследване директно ще се назначава на пациентите. Това е много голямо улеснение за пациентите, дава се възможност за по-качествена и по-добра диагностика при значително облекчени условия“, обясни д-р Веселинов.

Детското и майчино здравеопазване са приоритетна политика и в първична, и в специализирана, и в болничната медицинска помощ. Увеличени са броят прегледи и цените на пътеките за тях. "Това е трайна тенденция и така трябва да бъде, предвид демографската картина в страната. Мисля, че усилията, които се полагат в тази посока, са резонни“, заяви специалистът.

В сегашния НРД много от клиничните пътеки са реформирани, обясни д-р Веселинов. "По-сложната, по-трудна и изискваща ресурси част е отделена в отделна клинична пътека и съответно е по-добре заплатена. Що се касае до броя на лечебните заведения – там нещата стоят по по-сложен начин. Броят на лечебните заведения и на болничните легла се регламентират от Министерство на здравеопазването. Това е съобразено с нуждите на населението в съответния район и е определено с т.нар. здравна карта“, обясни той.

Източник: Радио Фокус Радио Фокус
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)