ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛС И БПФ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЛС И БПФ

Ние, представителите на Българския лекарски съюз и Федерация Български пациентски форум, загрижени за състоянието на системата на здравеопазване приехме настоящата декларация:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)