„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“OOД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОПЛ, НЕФРОЛОГ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“OOД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОПЛ, НЕФРОЛОГ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“ ООД – търси да назначи лекар – общопрактикуващ, нефролог и/или специалист вътрешни болести.

Изисквания към кандидатите:

- Завършено висше образование по специалност „Медицина“;

- Свидетелство за призната специалност „Нефрология“ и/или „Вътрешни болести“;

- Членство в БЛС;

- Умения за работа в екип;

- Професионален опит – ще се счита за предимство;

- Сериозен и отговорен човек.

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“ предлага:

- Постоянен трудов договор;

- Работа на пълен работен ден и/или на смени по график;

- Коректен работодател;

- Добри условия на труд.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите кандидатури на dialisa@abv.bg

- Професионална автобиография; CV

- Телефон и имейл за обратна връзка;

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)