ДНЕВЕН РЕД НА 52-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

ДНЕВЕН РЕД НА 52-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

Предложението на УС на БЛС за дневен ред на 52-рия извънреден събор на БЛС можете да прочетете [тук:](</images/Documents/dneven red_52_sabor.doc>)

Окончателният дневен ред ще бъде приет на 52-рия извънреден събор на БЛС.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)