ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ГОНЧЕВ: МЕДИЦИНАТА Е МАРАТОНСКО БЯГАНЕ

ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР ГОНЧЕВ: МЕДИЦИНАТА Е МАРАТОНСКО БЯГАНЕ

Той е от лекарите, които вярват, че за да си добър в това, което правиш – трябва да се развиваш, самоусъвършенстваш, помагайки на другите да правят същото.

Доц. д-р Владимир Гончев е преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас и работи в УМБАЛ-Бургас, специалист с над 33 години стаж. За това време е преминал през различни нива в йерархията на системата на здравеопазването - лекар в Бърза помощ, отделение по вътрешни болести и функционална диагностика на вътрешните болести, придобил мениджърски умения като ръководител на здравни и лечебни заведения и от 2016 г. университетски преподавател.

Със своя опит доц. Гончев е допринесъл за развитието на Български лекарски съюз, участвайки пряко в процеса по възстановяването на съсловната организация след промените през 1989 г. За своята неуморна работа той беше отличен от колегите, получавайки приз в категорията "Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация".

-Доц. Гончев, кога започна сътрудничеството Ви с Български лекарски съюз?

-Връщам се доста назад във времето. Малко след възстановяването на БЛС аз работих в болницата в Хасково. Исках да се случат определени неща в лечебното заведение, но ръководството ѝ не беше съгласно.

Реших да отида при д-р Димитър Игнатов, който по това време беше лекар в ИСУЛ и председател на БЛС. Той съвсем добросърдечно обсъди с мен ситуацията и ми каза следното: „Ситуацията е напрегната, с каквото може лекарският съюз ще помага, но ние не сме всесилни, просто в момента сме организация, която няма много сериозни функции и думата ѝ не се чува особено“. Малко по-късно, през 1997 г. ме помолиха да заема за кратко поста директор на Регионален Център по Здравеопазване – Хасково. Това „кратко“ се оказа 13 години. По това време се прие Законът за съсловните организации, с който се вмени на директорите на РЦЗ-тата да организират структурата на БЛС. По този начин аз станах един от учредителите на новата структура на съсловната организация. След това вече БЛС имаше много по-сериозни функции, регламентирани от закона и можеше да участва във взимането на управленски решения. От тогава досега съм участвал по различен начин в структурата на БЛС. Бях в Управителния съвет, постоянно съм бил издиган за делегат на съборите на БЛС. Сега съм член в управителния съвет в Хасково, под формата на секретар. Винаги съм смятал, че БЛС е една структура, която трябва да има много сериозно влияние и въздействие.

Цялото интервю.

Източник: Quo vadis Quo vadis
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)