ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ФОРМУЛИРАХА ПРОБЛЕМИТЕ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ

ЕКСПЕРТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ФОРМУЛИРАХА ПРОБЛЕМИТЕ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ

По инициатива на БЛС, днес /10 юни/ се състоя среща по проблемите на спешната помощ и представения от МЗ проект на Концепция за устойчиво развитие на спешната медицинска помощ в Р България. Присъстваха експерти от цялата страна, както и новият зам.-министър на здравеопазването д-р Кирил Добрев, в чийто ресор е проблематиката. От страна на БЛС инициативата се координира от д-р Георги Ставракев – зам.-председател.
Със Становището на работната група можете да се запознаете тук:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)