„За децата на героите в бяло“

НАД 13 000 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 13 000 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е сред дарителите със сумата от 5 000 лв.

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Благодарим на всички дарители, фирми и частни лица, които протягат ръка в тежък момент.

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Български лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации Защото сме хора и Благодаря Ви, че Ви има, стартира инициатива за финансово подпомагане на децата на почин...

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)