„За децата на героите в бяло“

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 7 600 ЛЕВА СА СЪБРАНИ „ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Благодарим на всички дарители, фирми и частни лица, които протягат ръка в тежък момент.

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

„ЗА ДЕЦАТА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Български лекарски съюз, с подкрепата на Ники Кънчев, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и доброволческите организации Защото сме хора и Благодаря Ви, че Ви има, стартира инициатива за финансово подпомагане на децата на почин...

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)