ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ ЗА МЕДИЦИТЕ ОТ ПЪРВА ХИРУРГИЯ КЪМ V МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ ОТ ВЕСЕЛА ПЕТРОВА

ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ ЗА МЕДИЦИТЕ ОТ ПЪРВА ХИРУРГИЯ КЪМ V МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ ОТ ВЕСЕЛА ПЕТРОВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

От Весела Емилова Петрова, гр. София, в качеството на пациент в Първа Хирургия към V МБАЛ „Княгиня Клементина“, гр. София 

За периода 23.05.2022 - 31.05.2022 г

Уважаеми д-р Зарков, 

Уважаема проф. Сербезова, 

Уважаеми д-р Петров,

 Уважаеми д-р Маджаров, 

С настоящото писмо бих искала да изразя огромната си признателност и благодарност за вниманието и грижите по време на поредното ми лечение в Първа Хирургия към V МБАЛ „Княгиня Клементина“, гр. София. 

За втори път съм пациент на д-р Асен Асенов - достоен, етичен, авторитетен и блестящ професионалист, категоричен пример в своето високоблагородно поприще. Впечатлена съм от човечното, сърдечното му отношение и добрина не само към мен, но и към всички останали пациенти. Изказвам дълбока признателност и към д-р Петър Велинов и д-р Е. Янев - част от екипа по време на оперативното ми лечение - уважавани професионалисти и авторитети в своята област.

 Изразявам своите сърдечни благодарности и на целия екип от Първа Хирургия към V МБАЛ „Княгиня Клементина“ - София - лекари, медицински сестри, секретари и санитари, под чиито грижи бях по време на постоперативния, възстановителен период.

Пожелавам здраве, сила и непреклонна воля, за да продължавате да изпълнявате успешно своята мисия! 

За мен и моето семейство всички Вие сте достоен пример за хора, посветили живота си на тази трудна и свята професия, в основата, на която са залегнали най-висшите морални ценности. Признателност за това, че намирате сили и отдаденост да работите със сърце, въпреки неустойчивото и все по-често непонятно време. 

Вярвам в заслуженото Ви най-високо място в обществото и полагащите Ви се почит и доверие. 

20.06.2022 г. 

С уважение: Весела Емилова Петрова

Благодарствено писмо от Весела Емилова ПетроваSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)