ГРАФИК ЗА СРЕЩИ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИ НА БЛС И НЗОК ЗА НРД 2012

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИ НА БЛС И НЗОК ЗА НРД 2012

__Графикът за срещи между експерти на БЛС и НЗОК по специалности за изменения и допълнения по приложение №18 (клинични пътеки) към НРД 2012 вижте [тук:](</images/Documents/grafik_kp_nzok-bls-za rlk-popraven _3.doc>)
[]()__
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)