И РЛК СИЛИСТРА ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА КАСАТА

И РЛК СИЛИСТРА ПОИСКА ОСТАВКИТЕ НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА КАСАТА

Управителният съвет на РК на БЛС – Силистра изразява своята подкрепа в искането на УС на БЛС за оставките на Управителя на НЗОК проф. Петко Салчев и на Председателя на Надзорния съвет д-р Александър Златанов.

Присъединяваме се към становището на БЛС, че Български лекарски съюз няма да допусне вземането на еднолични решения, които са в ущърб на съсловието и водещи до невъзможността за преговори за сключване на НРД 2023-2025, както и Анекс към действащия НРД.

Позиция РЛК Силистра - 2 част
Позиция РЛК Силистра - 1 частSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)