И РЛК СОФИЯ - ОБЛАСТ НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКИТЕ НА ПРОФ. САЛЧЕВ И Д-Р ЗЛАТАНОВ

И РЛК СОФИЯ - ОБЛАСТ НАСТОЯВА ЗА ОСТАВКИТЕ НА ПРОФ. САЛЧЕВ И Д-Р ЗЛАТАНОВ

Управителният съвет на РК на БЛС – София област подкрепя действията и искането на УС на БЛС за оставки на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев и председателя на Надзорния съвет д-р Александър Златанов поради вземането на еднолични решения от тяхна страна, които са в ущърб на медицинското съсловие и възпрепятстване воденето на преговори за сключване на НРД 2023-2025.

Декларация може да прочетете и тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)