ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ БР. 2/ 2022 Г. НА В-К „QUO VADIS“

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ БР. 2/ 2022 Г. НА В-К „QUO VADIS“

В темата на броя разглеждаме как се промени фармацевтичната индустрия във времената на Ковид пандемията. Гости по темата са Деян Денев – директор на ARPharm и проф. Илко Гетов от катедра Организация и икономика на фармацията.

В рубриката Новите Хипократи ни гостува Златният Хипократ д-р Цветан Тончев.

Специален гост на броя е признатият за гений проф. Николай Желев, който успя да създаде човешко сърце с големина 1 мм и още редица иновации, които помагат на медицината да се развива.

На 10 март 2022 г. предстои безплатен уебинар на тема"Киберсигурност в сектор Здравеопазване - предизвикателства и решения" - подробности на стр. 1.

В-к “Quo Vadis” е наследник на изданието „Летописи”, което има 100-годишна история. Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната помощ, включва анализи и интервюта. Публикува уникални материали за историята на медицината и лекарското съсловие.

Вестникът може да бъде намерен в централата на БЛС, офисите на регионалните колегии и фирмите за разпространение на печата. Изданието е достъпно свободно онлайн без регистрация.

Към електронното издание.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)