КАК ДА СЕ ФОРМИРА ЛИСТА НА ЧАКАЩИ?

КАК ДА СЕ ФОРМИРА ЛИСТА НА ЧАКАЩИ?

БЛС изпрати до МЗ запитване за листата на чакащи, предвид липсата на регламент.

Отговорът на МЗ можете да прочетете [тук:](</images/Documents/otgovor ot mz-4aka6ti.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)