КАСАТА ДА ГЛОБЯВА ЗА ЛОШО ЛЕЧЕНИЕ, А НЕ ЗА ЛИПСВАЩ ПОДПИС

КАСАТА ДА ГЛОБЯВА ЗА ЛОШО ЛЕЧЕНИЕ, А НЕ ЗА ЛИПСВАЩ ПОДПИС

Промяна в нормативните правила за контрол на здравната каса, така че да се следи повече за качеството на предлаганата медицинска услуга и лечение и глоби да се налагат, ако има допуснати нарушения там, а не за допусната административна грешка като липсващ подпис.

„Някои от записаните нормативни правила за контрол от страна на касата трябва да бъдат порменени. Сега, ако се открие административна грешка, не се предполага да се търси каква е причината за нея – да се види дали наистина е липсващ пациент или не, а веднага се налага глоба. Би трябвало в такива случаи да се търси конкретно посоченият пациент, за да се изясни получил ли е услугата или не, защото в крайна сметка е важно за нас като пациенти и като лекари дали дадената услуга, която е заплатена, е извърпена качествено и добре, а не просто да накажем някого, още по-малко да му сложим петно че е източвал НЗОК.“, каза пред „24 часа“ председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, като уточни, че сегашните правила за контрол са подписани от съсловната организация преди време, но са нужни промени, за които се изисква съгласието и на касата.

Заявеното искане бе и по повод последните събития в Александровска болница, където стана ясно, че 7 лекари, сред които и началникът на очната клиника доц. Александър Оскар са глобени заради липсващ подпис в документацията на значителен брой пациенти. Същият обаче бе случаят в болница „Пирогов“ от лятото, която също беше обвинена за източване на НЗОК.

Според д-р Маджаров в случая с Александровска трябва да се изясни дали се касае за административно нарушение или за липса на пациенти.

„Намирането на пропуски в документацията не се обявява като административно нарушение, а като неизвършена работа, което се квалифицира като получаване на пари за невсвършена работа и по този начин се руши авторитета на доказани лекари като доц. Оскар и имиджа на цялото съсловие, а пациентите се лишават от възможността да се възползват от здравните си осигуровки и да получат диагностичната лечебна помощ от утвърден специалист, каза д-р Маджаров.

Той припомни, че БЛС избра офталмологът за „Лекар на годината“ през 2020 г. заради това, че активно не само участва и беше инициатор на някои от кампаните за подпомагане на лекарите на първа линия, а и заради това, че е един от най-добрите и търсени офталмолози. Затова и намира за нелогично твърдението, че е източвал НЗОК, по-скоро в подобен тип санкциониране вижда възможност добри лекари да бъдат очернени.

„В този случай и в други подобни вината не е в контролните органи или в ръководството на Здравната каса, по-скоро обръщаме внимание, че текстовете, регламентиращи контрола трябва да бъдат променени в посока гарантиране реален контрол на качеството на извършената дейност и избягване на формален такъв“, завърши д-р Маджаров.

Целия материал може да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)