ЛЕКАРИ ПРИЗОВАВАТ: НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕТО СИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА

ЛЕКАРИ ПРИЗОВАВАТ: НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕТО СИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА

__Водени от отговорността към здравето на обществото и солидарни с професионалната загриженост на лекарското съсловие за пациентите, ние от CredoWeb и БЛС обявяваме кампания "НЕ ОТЛАГАЙ ЛЕЧЕНИЕТО СИ!"__

От особена важност е пациентите да бъдат насърчени да не отлагат грижите за хроничните си заболявания и профилактичните прегледи от страх, че ще се заразят с коронавирус. Затова в рамките в поредица от видеоматериали в следващите дни ще може да видите посланията за отговорно поведение на водещи специалистиот различни области на медицината. Вслушайте се в техния професионален съвет, доверете им се!

Лекари от цялата страна алармират за зачестили случаи на забавена диагностика или излезли извън контрол хронични заболявания.

Това ни провокира да обърнем внимание на цялото общество запроблемите и усложненията, които могат да настъпят при неглижиране от страна на населението на здравословното му състояние.

Дойде моментът, в който, живеейки с опасността от коронавирус, хората трябва да започнат да посещават кабинетите и болниците.

Трябва да свикваме за живеем с вируса!

Необходимо е да сложим на везната и да преценим заслужава ли си поемането на риска от занемаряването на системните заболявания заради страха от заразяване с коронавирус. Паниката няма да спаси нито диабетика, нито хипертоника, нито онкоболния, а психологическото напрежение, комбинирано с влошаване на здравословното състояние, е взриовопасно.

Затовалекарите призовават: НЕ ОТЛАГАЙ ЛЕЧЕНИЕТО СИ! Не поставяйте здравето и живота си в риск!

Вижте призивите на д-р Иван Маджаров - председател на БЛС и проф. Николай Габровски - зам.- председател на БЛС:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)