ЛЕКАРЯТ, ХУДОЖНИКЪТ И ПОЕТЪТ

ЛЕКАРЯТ, ХУДОЖНИКЪТ И ПОЕТЪТ

Русе, Пловдив, Пазарджик, София и Рим – това са важните места в живота на д-р Ирена Иванова. В Русе е родена и израснала, а след гимназията животът ѝ продължил в Пловдив, където следвала медицина. След дипломирането си започва работа в III Вътрешно отделение в болницата в Пазарджик, а през 2006 животът я отвежда в София. От тогава до сега тя работи в лабораторията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, като постепенно от специализант там става завеждащ лабораторията. От пет години д-р Иванова се занимава и с преподавателска дейност към МУ – София и ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Има две прекрасни деца.

Тъй като има желание да се занимава с наука, постепенно се насочва към разработване на дисертационен труд, свързан с микроелементите и ролята им в развитието на невродегенеративните заболявания...

Целият материал.

Източник: Quo vadis Quo vadis
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)