ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ НЕ МОГАТ ДА ИЗПИСВАТ БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ НЕ МОГАТ ДА ИЗПИСВАТ БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

Във връзка с публикуваната на сайта на Министерството на здравеопазването информация, че пациентите с Covid-19 могат да получат безплатни лекарства от личните си лекарите заявяваме, че тази информация не отговаря на истината. Изписването на безплатни лекарства за лечение на Covid-19 може да влезе в сила едва след разговори между БЛС и НС на НЗОК, след изчистване на всички детайли и спорни моменти около тази възможност.

До тогава общопрактикуващите лекари нямат право да предписват безплатни медикаменти за лечение на пациенти с Covid-19, както твърди МЗ.

Обръщаме се към всички пациенти: Моля, не се струпвайте пред кабинетите на личните си лекари.

Те нямат възможност да Ви предпишат безплатна терапия за лечение на Covid-19!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)