Листи на чакащите и в доболничната, и в болничната помощ прогнозира д-р Райчинов

Листи на чакащите и в доболничната, и в болничната помощ прогнозира д-р Райчинов

В деня на подписването на Националния рамков договор за идната 2010 година един необходим разговор с д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз. Здравейте.

Здравейте.

Знаете, следим тази агония от дълго време, защото е важно, първо, за всички ни и, второ, защото е важно и това кой и как определя правилата за работата на лекари, стоматолози, диагностични центрове, лаборатории и болници за следващата година. Следим го и заради провала на диалога през последните три години, не че и тази година не беше под въпрос. Така ли е?

Така е, да, но за съжаление всичко приключи, както трябва.

За съжаление или за радост?

За съжаление на тези, които желаеха наистина да се превърне в агония.

Да говорим за нови параметри или да оценим факта наистина, че изобщо този договор ще бъде подписан днес?

Разбира се, и двете неща. Първо, наистина след близо четиригодишно прекъсване договарянето в страната е възстановено, което мисля, че е важно за всички - както за лекари, така за пациенти, така и за обществото като цяло.Това означава ли, че ще има точни и ясни отношения между Националната здравноосигурителна каса, съсловните организации, регионалните каси?

Разбира се, точно това означава. Има ясни правила и те трябва да са валидни и да се спазват от всички. Не може да се налагат едностранни решения, едностранни действия или избирателно да се подбират кои лечебни заведения, независимо към коя категория спадат, дали да работят и как.

Което на практика означава, че правилата няма да се определят едностранно от касата.

Категорично.

Така. Какви са изискванията към болниците, за да сключат договор със здравната каса?

Към болниците изискванията са преди всичко да отговарят на стандартите, утвърдени от Министерството на здравеопазването, и да изпълняват дейностите, за които са разкрити, т.е. да осигуряват качествено, надеждно и сигурно за пациента обслужване.

Всъщност кои са най-горещите точки в така възстановеното договорно начало, около кои точки най-много се спореше и не се достигаше до консенсус?

Не мисля, че имаше такива толкова много, и точно това беше причината за нашето недоволство - в последния момент да има отказ от национален рамков договор, след като повечето параметри бяха договорени с касата. Разбира се, нямаше как да се постигне нещо повече във финансовата част на националния рамков договор. Наясно сме с финансовото състояние на страната, така че ние не сме имали и особено големи претенции. По-скоро надеждите ни в това отношение са за втората половина от годината.

Както и за много други сфери. Кое тогава спъваше този диалог и кое е онова, за което днес ще постигнете това споразумение?

Мисля, че повечето неща, които спъваха диалога, си бяха чисто субективни, т.е. така, както и предните години, било от страна на касата, било при нас. Но това беше преодоляно в крайна сметка и... не мога да не го спомена, не без личната намеса на премиера.

Тоест лични отношения спъваха този диалог, така ли?

Да, бих казал, по неясни за мен причини. Така и не можах да разбера защо някои хора определено бяха против.

Може би български модел на общуване.

Да, може би и това да е причината.

Да бъдем обаче конкретни и полезни за нашите слушатели. Това е ясно, че в отношенията ни и като общество има такива субективни непрестанни проблеми. Ще има ли закрити болници?

Закрити в смисъл като административно закриване не очаквам да има, затова казах, че има ясни и конкретни правила за всички изпълнители. Те просто трябва да отговарят на условията. Ако не могат да постигнат необходимите показатели, ще трябва да преустановят дейността си в някои части от здравеопазването, не е казано, че във всички. Там, където отделни звена работят добре и имат необходимото оборудване и кадри, те ще продължат да работят. Но болницата е заведение, което наистина трябва да гарантира както здравето, така и сигурността на пациента. В този смисъл вероятно ще има болници, които ще отпаднат, но поради тази причина - че не могат да оказват адекватна медицинска помощ.

Вашата прогноза? Колко ще са...

Като брой не мога да се ангажирам, не мога да кажа, че познавам цялата здравна система перфектно в страната. Мисля, че е необходим наистина един сериозен анализ, в който лекарският съюз също би участвал.

И това, което особено вълнува всички нас като пациенти и нашите слушатели, на кои клинични пътеки ще се увеличат цените?

Това са 32 пътеки, които с годините са били сериозно подценявани, т.е. техните цени от близо 8 години не са променяни. Различни са пътеките, има както урологични, така и неврологични, сърдечносъдови, различни са по вид.

Тридесет и три. А с колко ще бъдат увеличени цените им?

Различно е за всяка пътека. Подходът е индивидуален в зависимост от това...

Горе-долу примерно, за да ориентираме хората.

Приблизително между 5 и 20 процента е при различните пътеки увеличението.

Други промени в цените ще има ли?

Промени има в още една цена. Това е профилактичният преглед при деца, който досега беше с около 2 лева по-ниско от този при възрастен, сега цените им са изравнени.

Това също е важно.

И някакви други ценови промени сериозни няма.

Не намирате. А броят на направленията? Това беше също един, и е, един от проблемите.

Броят на направленията по данните, които касата подаде предварително като разчет, прогнозен разчет за следващата година, вероятно ще остане същият като тази, т.е. неприятното е, че няма да е по-висок. Достъпът до специалист все още ще бъде лимитиран, така че не бих се учудил, ако в скоро време в България се появят листи на чакащите, но това важи и за болниците, важи и за болниците.

Това е една от големите тревоги на българския пациент, това лимитиране на...

За нас също лимитирането, и то финансово лимитиране без медицински индикации, е повече от неприятно, но надявам се и това наистина след средата на годината да бъде преодоляно, тъй като виждам и от страна ни министерството, и от страна на касата - но няма как да стане без участие на финансово министерство - желание да се преодолее този проблем. Но такъв проблем ще има и в болниците. Там също бюджетите са делегирани, т.е. вероятно листи на чакащите ще има.

Усещам, че и вие също очаквате втората половина на следващата година като по-добрия период от годината. Очаквате ли, както преди малко стана дума, бизнесът очаква много тежки първите три месеца, вие?

Разбира се, здравеопазването е функция от икономиката на една страна. Няма как да има в слабо развита икономически страна и при слаба икономика добро здравеопазване. Но за мен най-голямата надежда е подписаният меморандум между ГЕРБ и "Синята коалиция" за допълнителни 350 милиона в здравеопазването след втората половина на годината, т.е. вече има някакви предвидени и предварително одобрени средства.

Говорим непрестанно за пари и финансиране. На отсрещния бряг стои качеството на медицинските услуги.

Така е. Така е.

Ще има ли мост между тези две точки?

Разбира се, няма как да има добро качество, без необходимите средства няма как да бъде закупена, доставена, пусната в експлоатация, обучени специалистите, които ще работят с една качествена, добра, нова техника. Не по-малко важно е това, което споменах преди малко - самите специалисти да имат възможност да се обучат достатъчно добре във водещи звена, за да приложат това, което са научили, по места. Така че дори ако погледнем битовите условия в едно лечебно заведение, и те зависят от финансовите възможности. Няма качество без средства.

Понякога са доста мизерни. А санкции за грешки? Качество без средства - да, а санкции за грешки ще има ли?

Санкциите са изцяло в Закона за здравното осигуряване и ще бъдат прилагани по неговия ред. Така че те вече не са нещо, което стои между лекарския съюз и касата.

Споменахте децата. Има промени, за които хората трябва да знаят, да кажем повече от това, че цената се променя и става равна с възрастните.

Да, освен профилактичния преглед, всички деца до 18-годишна възраст ще получават безотказно достъп до специалист педиатър. Разбира се, трябва да минат през семейния лекар, но точно тази дейност не е лимитирана, т.е., колкото се нуждаят, толкова и ще получат.

Така. И накрая, Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара, прогнозира, че тази въпросната втора половина, за която и с вас си говорим, ще ни върне в 80-те години. Вие как смятате, ще се върне ли здравеопазването ни там?

Не мога да правя такава прогноза, все пак не съм икономист, а съм лекар. Но да се върнем в 80-те години... искрено се надявам, че няма да се случи. По-скоро се надявам наистина да сме в 2010-2011 г. и така напред.

А може би и по-напред.

И по-напред, да.

Доста дълго продължи хаосът в българското здравеопазване, това може би... около това се обединяваме всички. Благодаря ви и успешен ден днес при подписването.

Благодаря, и на вас.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)