ЛИСТОВКА И КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАКСИНАТА НА JANSSEN СРЕЩУ COVID-19

ЛИСТОВКА И КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВАКСИНАТА НА JANSSEN СРЕЩУ COVID-19

В прикачения файл може да се запознаете с листовка и кратка характеристика на ваксината на Janssen срещу COVID-19.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

Листовка и кратка характеристика на ваксината на Janssen срещу COVID-19SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)