МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

Медицинско обучение за лекари – акценти от седмицата

Платформата за лекари Medical News е водеща в различните методи на електронното продължаващо медицинско обучение (е-ПМО) у нас и е официален партньор на БЛС в е-ПМО. Представяме Ви най-интересното от медицинското обучение за лекари от отминалата седмица.

Медицински новини

Има ли връзка между недостига на сън и развитието на деменция?

Предходни изследвания, фокусирани върху асоциацията между безсънието и деменцията, включват малък брой участници, оценяват продължителността на съня само сред хора в напреднала възраст, а периодът на проследяване е по-малък от 10г. В рамките на две нови проучвания, авторите оценяват дългосрочната зависимост между съня и деменцията, както и възможния подлежащ механизъм – ЛИНК

Популационният скрининг за рак на яйчника не намалява смъртността от заболяването

Въпреки че ракът на яйчника е със значително по-ниска смъртност при навременно поставяне на диагнозата, до момента няма доказателства, че скринингът за овариален карцином предотвратява свързаната с онкологичното заболяване смъртност. Британски автори проследяват над 19 000 жени, разпределени на случаен принцип в периода от 2001г. до 2005г. да преминат през мултимодален скрининг (ММС; ежегодно изследване на CA125 и при висока кръвна концентрация, преминаване към трансвагинален ултразвук/ТВУ); скрининг само с ТВУ или без скрининг – ЛИНК

Астма и дисфункция на гласните връзки

Дисфункцията на гласните връзки (ДГВ) представлява стесняване на ларинкса, причинено от тригери като физическо натоварване, дразнещи агенти или стрес. ДГВ би могла да имитира или да се получи паралелно с астматичен пристъп и се смята, че е възможна недиагностицирана причина на подобни на астма симптоми –ЛИНК

Високият индекс на телесната маса увеличава риска за вторичен рак при карцином на млечната жлеза

Пациентите често се интересуват кои с фактори, подлежащи на контрол, може да се намали риска от нов рак или от рецидив. Дискусиите често са фокусирани върху диетата, приема на алкохол и физическото натоварване, но при жените с рак на гърдата, ефектът на високия индекс на телесната маса (BMI) върху развитието на вторичен рак, все още е неизвестен – ЛИНК

Видео обучителен курс

Бета-блокери при пациенти с ХСН и предсърдно мъждене

Този курс цели да запознае лекарите с употребата на бета-блокерите при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и предсърдно мъждене.

Доц. Пламен Гацов е началник на Клиника по кардиология и на Отделение по инвазивна кардиология на УБ “Лозенец”, София. Редовен преподавател към Медицинския факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Курсът е подходящ само за лекари, основно кардиолози, кардиохирурзи и общопрактикуващи лекари – ЛИНК

Уебинар

Запис на уебинар на тема „„Актуални проблеми на антикоагулантната профилактика при пациенти с неклапно предсърдно мъждене“ с лектор доц.Емил Манов от МУ София, Катедра Пропедевтика на вътрешните болести– ЛИНК

Онлайн списание

Научно списание „Medical News: Новости Педиатрия“ посветено на най-актуалните проучвания в областта на детските болести от последните 12 месеца- ЛИНК

Регистрация

Вече над 18 000 лекариса регистрирани на Medical News.

За да имате достъп до е-ПМО на Medical News, официален партньор на БЛС, моля регистрирайте се наhttp://medicalnews.bg/registration/ или влезте в профила си – http://medicalnews.bg/login/

Регистрацията Ви дава достъп до:

Всички научни статии на Medical News

Списания „Medical News: Новости“

Седмичния ни бюлетин „Медицински новини“

Акредитирани от БЛС онлайн обучителни курсове

Уебинари

Тема на месеца

Източник: Medical News Medical News
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)