МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

Платформата за лекари Medical News е водеща в различните методи на електронното продължаващо медицинско обучение (е-ПМО) у нас и е официален партньор на БЛС в е-ПМО. Представяме Ви най-интересното от медицинското обучение за лекари от отминалата седмица.

Медицински новини

Връзка между омега-3 мастните киселини в мастната тъкан и риска от предсърдно мъждене

Целта на разгледаното проучване е да се анализира връзката между съдържанието на ейкозапентаенова и докозахексаенова киселина и риска от пристъпно предсърдно мъждене – ЛИНК

Фактори, асоциирани със завършването на пълния имунизационен курс срещу HPV сред подрастващите

Повечето онкологични заболявания, свързани с човешкия папиломавирус (HPV), могат да бъдат предотвратени с имунизация. Въпреки това, завършването на целия имунизационен курс сред подрастващите е около 75.8%. За юноши и девойки се препоръчва двукратна имунизация, но все още няма цялостна информация относно факторите, които водят до нейната реализация – ЛИНК

Дългопротичащ COVID-19 при пациенти с лека симптоматика

Въпреки че дългосрочните последствия след умерено- до тежкопротичащ COVID-19 са добре документирани, остатъчната симптоматика при пациентите с лека форма на заболяването не са напълно проучени. Blomberg et al. провеждат проспективно изследване на 312 пациенти с COVID-19 от Берген, Норвегия (средна възраст 46г.; 247 на домашно лечение, 65 хоспитализирани). Най-честите придружаващи заболявания са ХОББ (12%), артериална хипертония (11%), сърдечно-съдови заболявания (7%), автоимунни болести (6%) и захарен диабет (4%) –ЛИНК

Редовен прием на фибри преди операция и следоперативен риск от усложнения сред пациентите с колоректален карцином

Следоперативните усложнения са асоциирани с повишена заболеваемост и смъртност сред пациентите с колоректален карцином (КРК). В качеството си на модифицируем рисков фактор, свързан със състоянието на червата, приемът на фибри с храната е от голямо значение с оглед риска от усложнения след хирургия по повод КРК – ЛИНК

Видео обучителен курс

87-годишна жена със странен периорбитален обрив – каква е диагнозата?

Целта на този казус е да тества практическите познания на лекарите чрез снимки и случаи от реалната клинична практика.

Казусът е подходящ само за лекари – ЛИНК  

Уебинар

Споделяме с Вас запис от уебинар на тема „Новости в препоръките за предсърдно мъждене от Европейското кардиологично дружество 2020 и мястото на НОАК в тях“. В рамките на този уебинар доц. Токмакова, д-р Трайков и проф. Груев представят акцентите от новия документ, като разглеждат подходa ABC – ЛИНК

Онлайн списание             

Научно списание „Medical News: Кардиология“ посветено на най-актуалните проучвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания от последните 12 месеца- ЛИНК

Регистрация

Вече над 18 000 лекари са регистрирани на Medical News.

За да имате достъп до е-ПМО на Medical News, официален партньор на БЛС, моля регистрирайте се на http://medicalnews.bg/registration/  или влезте в профила си – http://medicalnews.bg/login/

Регистрацията Ви дава достъп до:

Всички научни статии на Medical News

Списания „Medical News: Новости“

Седмичния ни бюлетин „Медицински новини“

Акредитирани от БЛС онлайн обучителни курсове

Уебинари

Тема на месеца
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)