МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ И НОВОВЪЗНИКВАЩИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ VIEID2024

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ И НОВОВЪЗНИКВАЩИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ VIEID2024

Международната конференция по вирусология, имунология и нововъзникващи инфекциозни болести (VIEID2024)

Конференцията ще се проведе във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ, от 10 до 20 април 2024 г.

Темата е „Представяне на най-новите достижения, изследвания и разработки в областите на вирусологията и бактериологията, и споделяне на иновации, изследвания и идеи в областта за стимулиране на научните изследвания и по-ефективно лечение на заболяванията“. 

Регистрацията е без такса участие.

Всички подробности свързани със събитието, регистрацията и необходимите документи вижте в прикачения файл.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)