МОНТАНСКАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА РЛК НА БЛС - ВАРНА

МОНТАНСКАТА  ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ С ПОДКРЕПА НА ПОЗИЦИЯТА РЛК НА БЛС - ВАРНА

ДЕКЛАРЦИЯ НА РК НА БЛС МОНТАНА

РК НА БЛС - МОНТАНА подкрепя изцяло становището и направените искания, отразени в ПОЗИЦИЯ НА РК НА БЛС-ВАРНА, изпратена с изх. № 327 от 19.07.2021 г. до Д-р Иван Маджаров - Председател на УС на БЛС, получена с вх. № 672 от 19.07.2021 г в БЛС, изпратена също и до Районните колегии на БЛС в страната.

Настояваме пред институциите в Р.България, за зачитане на достойнството, авторитета, професионализма и уважението на българските лекари, които ежедневно спасяват човешки животи.

Позицията можете да прочетете и тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)