МЦ “НЕОВИТРО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

МЦ “НЕОВИТРО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

МЦ “Неовитро”, разширява дейността си в областта на АГ и репродуктивната медицина. В тази връзка търси лекари, които да бъдат част от екипа им.

МЦ  ”Неовитро” очаква амбициозни и търсещи професионално развитие специалисти, споделящи визията и ценностите на лечебното заведение, мотивирани да участват активно в развитието на клиниката.

Изисквания към кандидатите:

 • Образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност по акушерство и гинекология;
 • Професионален опит: - широки практически познания и опит в АГ; *предимство е опит в репродуктивната медицина-АРТ процедури;
 • Комуникативност и умение за работа в екип; организираност,
 • Дисциплинираност и чувство за отговорност;
 • Висока професионална компетентност.

МЦ “Неовитро” предлага:

 • Основен трудов договор на пълно или непълно работно време;
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнати резултати;
 • Възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
 • Работа в динамичен висококвалифициран екип;
 • Възможност за професионално и кариерно и научно развитие;
 • Работа в стабилна компания с доказана фирмена култура.

За да кандидатствате за някоя от горепосочените позиции, моля на kemerova@neovitro.bg изпратете:

 • Професионална автобиография- CV със снимка; Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

МЦ “Неовитро” е администратор на лични данни и обработва информация за кандидатите за работа само и единствено за целите на подбора на кадри и на основание съгласие. Администраторът събира данни, които кандидатът за работа е предоставил по собствено усмотрение. Администраторът не събира копия на документи. Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)