НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ Е НАРАСТВАЩА ЗАПЛАХА ЗА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

НАСИЛИЕТО СРЕЩУ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ Е НАРАСТВАЩА ЗАПЛАХА ЗА ЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Насилието срещу здравните специалисти се увеличава с тревожни темпове в цяла Европа. Световната здравна организация съобщава, че около 38% от здравните специалисти страдат от физическо насилие в някакъв момент от кариерата си, а много повече са изложени на вербално и онлайн насилие. Такава агресия може да има опустошителни последици, включително физически наранявания, въздействие върху психичното здраве и в най-екстремните случаи, дори смърт.

Вербалното и физическото насилие водят до професионалното прегаряне (burnout), в допълнение с опасните условия на труд, недостига на работна сила в здравеопазването и последиците от продължаващата пандемия от COVID-19 са водещите фактори лекари и медицински сестри да избират да напуснат изцяло здравния сектор.

Президентът на CPME д-р Кристиан Кейзер заяви: "Трябва да признаем въздействието на насилието върху здравните специалисти, което в крайна сметка засяга не само работната сила, но и грижата за пациентите. От решаващо значение е да се насърчава култура на уважение към здравните специалисти и да се предоставят ресурси за докладване и подкрепа на случаите при възникване на насилие.

"Здравната работна сила вече е в криза. Призоваваме политиците и широката общественост да помогнат за безопасността на здравните специалисти. Също така призоваваме Европейската комисия да подкрепи правителствата, като предостави критерии за минимален капацитет на работната сила и се обърне към здравните специалисти в предстоящия всеобхватен подход към психичното здраве", допълва д-р Кейзер.

Български лекарски съюз рестартира през есента на 2022 г. националната си кампания срещу насилието над медици #ПребориГнева със серия от безплатни обучения, които са разработени от психолози на Лаборатория за психично здраве – ВМА.

Проучване от агенция „Тренд“ по поръчка на БЛС показа, че повече от половината лекари у нас (55 %) са били жертва на агресия, като всеки втори медик е бил жертва на вербална агресия по време на работа. За сравнение, всички останали професии са се сблъсквали с агресията в много по-малки мащаби – 17. И още: за упражнена физическа агресия срещу тях споделят 7 на сто от лекарите, като за останалите професии този процент е два пъти по-малък – 3%.

Позицията на СРМЕ може да прочетете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)