НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

Със съдържанието на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България можете да се запознаете ТУК

Източник:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)