НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

На 29 юни /вторник/ т.г. от 10 ч. в киносалона на Военно–медицинска академия ще се състои Национална конференция на Български лекарски съюз при следния дневен ред:

  1. Регулативни стандарти
  2. Делегирани бюджети
  3. Национална здравна карта
  4. Решения на конференцията

    В конференцията ще участват всички делегати на Събор на БЛС, както и лекари от цялата страна.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)