НС на БЛС ОРГАНИЗИРА ТРИ ВАЖНИ СЪБИТИЯ

НС на БЛС ОРГАНИЗИРА ТРИ ВАЖНИ СЪБИТИЯ

На проведения на 19.06.2010 г. в гр.Пазарджик Национален съвет на БЛС бяха обсъдени проблемите, свързани с делегираните бюджети на болниците, определяне на
нивата на компетентност по всички специалности и проекта на МЗ за национална здравна карта. Националният съвет се обедини около няколко решения:

  • На 24 юни т.г. да се организира среща с директорите/управителите на всички болнични лечебни заведения в страната.
  • На 29 юни т.г. да се проведе Национална конференция на БЛС с представителство на всички делегати на най – висшия форум, Събора.
  • През септември т.г. да се проведе извънреден събор на БЛС
    Беше гласувана и ДЕКЛАРАЦИЯ, - пълният текст ще бъде публикуван.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)