НСОПЛБ ОБЯВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ СИ В ИЗВЪНРАБОТНОТО ЗА МЕДИЦИТЕ ВРЕМЕ

НСОПЛБ ОБЯВИ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ СИ В ИЗВЪНРАБОТНОТО ЗА МЕДИЦИТЕ ВРЕМЕ

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) обяви своите предложения, свързани с оказване на медицинска помощ на пациентите от листите си в извънработното за медиците време.  От НСОПЛБ са подготвили предложенията си в отговор на писмо на БЛС с молба за становище за евентуални промени в начина на осигуряване на медицинска помощ извън обявения работен график на практиките за Първичната извънболнична медицинска помощ. Те са обсъдени и одобрен от УС и НС на НСОПЛБ и Експертният съвет по Обща медицина към МЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НСОПЛБ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ ИМ мВ ИЗВЪНРАБОТНОТО ЗА МЕДИЦИТЕ ВРЕМЕSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)