НЗОК ПРЕДЛАГА СУМИТЕ ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ ОРЕЖАТ ДО 10%

НЗОК ПРЕДЛАГА СУМИТЕ ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ ОРЕЖАТ ДО 10%

НЗОК предлага сумите за неблагоприятни условия да се орежат до 10% от заработката на Лечебното заведение. Предложението е гласувано на заседание на Надзорния съвет на 26.05.2021 г. В писмото изпратено до БЛС се казва, че „конкретния размер на сумата за работа в неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка за даден месец за всеки изпълнител се определя в размер на 10% от стойността на отчетената дейност за съответния месец на 2021 г, но не повече от 85% от базисната стойност на дейността за 2021 г.“

В отговор Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз излязоха с общо становище, което гарантира, че практиките, които работят ще продължат да бъдат подпомагани. Контрапредложението на Съсловните организации е да не се намалява подпомагането от 85 % на Лечебните заведения, като се поставя изискването за минимален долен праг на отчетената за месеца дейност - 50 % от базовата стойност на дейността.

В писмото изрично се подчертава, че в случай на влошаване на епидемичната обстановка, принципите, залегнали в методиката следва да се актуализират своевременно.

Контрапредложението на БЛС прочетете ТУК
С писмото на НЗОК можете да се запознаете ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)