ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. „МОНИТОР” ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. „МОНИТОР” ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

Изнесената информация във в. „Монитор” в статията „Лягаме под скалпела само в краен случай”, не отговаря на истината. Думите, цитирани като казани от председателя на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов, не са мои.
Първо, не след среща със здравния министър, както пише в текста, а след множество срещи и разговори в Министерство на здравеопазването, с което, надявам се, работим в една и съща посока, са обсъждани не въвеждане на конкретни стандарти, според които човек трябва да бъде опериран, а са разисквани начините за изработване и въвеждане на правила за добра медицинска практика, които да съдържат конкретни задължителни индикации, за каквото и да е лечение, по каквато и да е диагноза.
Относно цитираните и вменени като изказвания на д-р Райчинов думи: „В България операциите действително са ни в повече, защото нямаме критерии по диагнози кога трябва да се вкара пациентът в хирургическата зала и кога да се търси друг начин за неговото лечение. Болниците у нас определено имат сметка да слагат болния веднага на операционната маса, тъй като за това Касата плаща повече и се печели добре”, категорично заявявам, че никога и по никакъв повод не съм казал такова нещо. Не съм заявявал също, че няма критерии по диагнози кога трябва да се вкара пациентът в хирургичната зала. Не може да се интерпретират думите на цитиран в медия човек, които са били казани ясно и по друг конкретен повод! А те са, че „всеки метод на оперативно лечение има своите предимства и недостатъци и всеки хирург, извършващ манипулациите, е в правото си да прецени първо дали тя е необходима и второ, по какъв метод да я извърши”.
Никога не съм казвал и че водещ в поведението на хирурга е размерът на плащането от здравната каса.
Очаквам незабавно извинение от страна на ръководството на редакцията на в. „Монитор” и от журналистката Силвия Николова за грубото изопачаване и манипулиране на казаното от мен.

С уважение:
д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)