ОТБЕЛЯЗВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ

На днешната дата отбелязваме Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи. Тазгодишното мото на инициативата е „Просто кажи „Да!“. Нека хората разберат, че подкрепяш донорството!“.

     Български лекарски съюз също безусловно подкрепя инициативата, като вижда в нея начин да се артикулира по подходящ начин тази деликатна и същевременно високоспециализирана медицинска дейност. “Донорството е трудно, но съдбоносно решение. То е последното добро, което човек може да направи на този свят!”, заяви председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров.

     За съжаление, страната ни все още е в последните редици на Европа по брой реализирани трансплантации. И причината за това не е само отказът да бъдат дарени органи, а и наличие на структурни проблеми в сектора.

1010 са пациентите у нас, чакащи за трансплантация. Един донор може да спаси 8 човешки живота чрез донорство на органи и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани. “Да бъдеш човек означава да си готов да дариш живот и след като те няма, защото животът не свършва с нас!”, каза д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на съсловната организация.

     В Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи си спомняме и личността на проф. д-р Александър Чирков, извършил първата успешна трансплантация на сърце на Балканите.

     В контекста на днешния ден припомняме, че БЛС от години алармира за кадровия дефицит, който засяга и тази сфера на дейност. За разлика от повечето европейски държави, у нас реаниматорите са и координатори по донорство, докато в развитите системи на здравеопазване тези дейности са възложени на съответни звена, обезпечени с достатъчен брой специалисти.

     Независимо от проблемите, с които се сблъскваме, на днешния ден отдаваме своята почит пред тези, които са дарили живот след смъртта си, и благодарим на техните семейства за трудното, но човеколюбиво решение. “Донорството е спасение. Всеки дарен орган е нов шанс за живот!“, посочи д-р В. Пеев, гл. секретар на УС на БЛС, а зам.-председателят д-р Хр. Шивачев отбеляза: “Донорството е уникалната възможност да подариш още един изгрев, посрещнат с усмивка и прегръдката на близък човек.”

    На днешния ден благодарим и на колегите, които самоотвержено се трудят и не се отказват да работят в едно толкова деликатно и високоспециализирано направление в медицината, което спасява и подобрява качеството на човешкия живот.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)