Открихме 15 празни банкови сметки

Открихме 15 празни банкови сметки

С д-р Божидар НАНЕВ, председател на Българския лекарски съюз, разговаря Диана Тенчева

Трябва да се знае, че реално за здравеопазване у нас годишно се харчат 7,7% от брутния Вътрешен продукт. Това са данни на Европейската комисия. Държавата отделя 4,2 процента за системата, което означава, че разликата - милиони левове – се плаща от болните. Тези пари се дават под масата, те са в сивата икономика и трябва да се намери начин да се извадят на светло. Не може повече да си затваряме очите.

 • В какво състояние заварихте Българския лекарски съюз (БЛС), д-р Нанев?
 • В много тежко положение. Но основният проблем беше липсата на доверие в организацията ни - и от страна на държавните институции, и от самите лекари и районните колегии. В помещенията на съюза не открих и документация на БЛС -счетоводната, архива, международната кореспонденция, протоколи и решения от управителни и национални съвети, нямаше ги и последните решения на съборите. Документацията за последните три години въобще липсва! Това ни постави в условия, според които трябваше да започнем работа на голо поле.
  - Има ли информация какво се е случило с архива на БЛС?
  - Разполагаме със сведения, а и свидетели твърдят, че документацията се е изнасяла и е била товарена на автомобили. Изключително ценни например в нея са решенията на управителните съвети, защото по време на заседанията са обсъждани различни проблеми. Но е бил отбелязан и начинът, по който са вземани решенията. А именно дали е имало кворум. Ако той не е бил наличен, тези решения веднага стават незаконни! Друг интересен факт е, че намерихме около 15 празни банкови сметки, въпреки че организация като нашата не би трябвало да има повече от 3-4 такива сметки. Бяха ни оставени и задължения за близо половин милион лева. Става дума за два банкови кредита за около 400 000 лв. и едно неизплатено задължение.
  - За какво е то?
  - За проекта за построяването на Дома на лекаря.
  - Разбрах, че той бил на стойност 235 000 лв.Не е ли могло да се мине по-евтино?
  - Нямам представа какви са били условията, в момента тече ревизия. Проблемът е, че няма налични решения за подкрепяне на финансирането на проекта от управителния съвет. А по закон точно този орган управлява имуществото на организацията. Може би затова е и изнесено всичко? За да не разберем какво се е случило, защото в противен случай решенията могат да бъдат оспорени. Още нещо: след като влязохме в помещенията на съюза, започнаха да идват фактури за различни плащания от различни фирми и агенции по някакви договори, които са били сключвани. Дойде и сметката от проведения т.нар. събор в Сандански (б. р. - след като законно д-р Божидар Нанев беше поставен на поста от събора на лекарите с нужния кворум, бившият шеф на БЛС д-р Андрей Кехайов направи втори, нелегитимен събор. Той беше незаконен, защото на него отидоха много малко делегати). Дойде сметката и от хотел „Феста Барсело" на стойност около 6000 лв. за проведения там събор в средата на декември м.г.
  - Стана ясно, че с част от тези пари е плащан алкохол и по-специално уиски „Джак Даниелс"?
  - Да, имало е алкохол, но да не говорим за това. Като свърши проверката, всичко ще стане ясно. Та да се върнем на темата-започнаха да валят писма със задължения. Сред тях и 2500 лв. за нелегалния брой на вестник „Кво Вадис". При всички случаи изброените борчове бяха за над 80 000 лв. Да не говорим, че не бяха плащани
  и пътувания в чужбина и какво ли не. Повечето от тези фактури отказахме да платим. Някои обаче не успяхме да спрем, защото вече бяха издадени с името на организацията. След като свърши одитът, ще предприемем всички законови мерки, за да се потърси отговорност от виновните за извършени неоснователни плащания.
  - Вече сезирахте прокуратурата за изчезналата документация.
  - Да. Като влязохме в помещенията на БЛС, открихме, че докато някои от служителите на организацията са били в отпуск, в същото време са се водили и в командировка. Което е сериозно нарушение на трудовото законодателство, трети въобще пък не са идвали на работа, а счетоводителят се върна от отпуск на 34-тия ден след избирането на новото ръководство на съюза. Т.е. 34 дни ние нямахме счетоводител, не можехме да направим нищо, защото би се разтълкувало като самоуправство. В продължение на един месец беше блокиран и националният регистър на лекарите. А основна задача на съюза е поддържането и актуализирането му. Всеки ден се правят някакви справки и промени.
  - Късно дойдохте на поста. Вече беше подписан Националният рамков договор за 2009 г. Но имате право да поискате анекс към него. Какво ще предложите да бъде променено?
  - Вече изпратихме писмо до Националната здравноосигурителна каса. Настояваме да се преразгледат условията за сключване на договори.
  - Дайте конкретни примери.
  - Искаме оптимизиране на диагностично-лечебните алгоритми.
  Да отпадне това, което е излишно, да се премахнат дублиращи се изследвания на един пациент в доболничната и болничната помощ. По отношение на рентгеновите, лабораторни или компютър-томографски изследвания, които са фиксирани в строго определен ден от лечението, искаме да се назначават по преценка на лекаря. Защото някои от тях се правят според състоянието на болния - при един може и да се налагат, но при друг - не. Настояваме да има сериозни глоби и наказания за тези лекари, които извършват документни измами или водят фиктивни пациенти. Защото те на практика крадат пари от тези, които наистина работят. От друга страна, сме категорично „за" да се премахне заложеният механизъм за една грешна точка или запетая да не се изплащат пари на болниците за извършена дейност. В анекса сме предложили да има пък финансови стимули за колегите, които работят качествено и пациентите са доволни от тях. А в момента се сблъскваме с един прецедент.
  - Какъв?
  - Болницата не може да приеме за лечение пациент, ако той не е насочен към нея от друго лечебно заведение или от лекар от доболничната помощ. Представете си -болницата, която е компетентна, всъщност е последната инстанция, която може да се намеси в терапията на човека. А преди не беше така - болният можеше да дойде в лечебното заведение и на място да попълни направлението за хоспитализация. Сега обаче пациентът се разкарва за документа между инстанциите.
  - Може ли да направите нещо и примерно болните с инсулт да остават повече от минималния престой от 3 дни в болница? Защото няма лечебни заведения за долекуване, които да поемат такива хора, докато дойде време за рехабилитацията?
  - Когато се създаде клинична пътека за долекуване, болницата ще може да ги премества в тези звена за до-лекуване. А сега, ако примерно админи¬стративно се наложи тези пациенти да остават в интензивното отделение в болница, то това е изключително скъпо, няма и нужното финансово обезпечение. По този начин стигаме до основния проблем - недостига на публичния ресурс. Това е причината лекарите да искат заплащане на избор на екип например. Защото в противен случай не могат да си вържат бюджетите. Ако, да кажем, издавате вестник и той струва 1000 лв., но ви дават 800 л в., как ще си набавите останалите 200 лв.? Ами ще търсите допълнителни приходи. В болниците ги осигурява пациентът.
  - Властта веднага ще ви контрира, че българинът не е толкова богат, че да доплаща.
  - Колко пари ще се отделят за здравеопазване е политическо решение. А не да се стига до противопоставяне на лекари и пациенти. Постоянно трябва да повтаряме, че трябва да се намери по-добро финансиране за системата. За да стане това, има два начина: или да се ограничи основният пакет от услуги, или да се освободи доплащането. В първия случай пакетът може да се надгради с услуги, покривани или от задължително здравно осигуряване (както е при пенсиите), или чрез доброволно осигуряване. Вижте, трябва да се намери механизъм за осигуряване на нужните средства. И това не е наша работа, а на държавата. Нека хората знаят: ако искаме качество и достъп до модерна медицинска помощ, това не може да стане с наличния финансов ресурс.
  - Какво друго сте си поставили за цел?
  - При преговорите за следващия рамков договор за 2010 г. БЛС ще предложи да се въведат диагностично свързаните групи и да отпаднат клиничните пътеки, които не съществуват никъде другаде по света. Последните се съсредоточават върху определена диагноза, с тях не се плащат дейности при лечението на съпътстващите заболявания, няма диференцирано заплащане за по-тежко или по-леко състояние на пациенти с една и съща диагноза и т. н. Да не говорим колко силен е лобизмът. Клиничната пътека ще е по-добре финансирана, ако пред касата за нея лобира лекар, близък до политическа сила. При диагностично свързаните групи не е така и е предвидено лечение и на основното, но и на придружаващите заболявания, степента на тежест и т.н.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)