Пациенти бягат от болницата без да плащат

Пациенти бягат от болницата без да плащат

Пациенти бягат от болницата без да плащат class="txt">Загубите от гратисчиите са над 30 000 лева

Ива Димитрова в. Монитор

Здравно неосигурени пациенти бягат от болницата и не плащат, алармира директорът на МБАЛ-Добрич д-р Жанина Калинкова. През миналата година 50 спешно хоспитализирани болни са изчезнали малко преди да бъдат изписани, въпреки че са подписали декларации, че до края на престоя си в болницата ще платят клиничната си пътека. Сред бегълците има и осигурени пациенти. След като са напуснали преждевременно здравното заведение, касата не плаща пътеката.
Загубите на болницата от такива пациенти възлизат на над 30 хиляди лева, посочи д-р Калинкова. В момента ръководството на заведението прави списък на бегълците и болницата ще прецени дали да заведе искове срещу тях. Три иска са завели адвокатите срещу избягали пациенти през 2007 година. Един от тях е приключил в полза на болницата, по втория е постигнато споразумение с пациента за разсрочено изплащане на дълга, третият случай още не е приключил. Според д-р Калинкова част от пациентите не оценяват това, което се прави за тях.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)