ПИСМО ДО МЗ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ОНКОЛОГИЯ

ПИСМО ДО МЗ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ОНКОЛОГИЯ

Български лекарски съюз е сред активните участници  в инициативата по създаването и внедряването на Европейския противораков план на територията на страната ни. Съсловната организация е пряко ангажирана с този значим здравен и социален проблем, който всяка година засяга около 26 0000 новозаболели в България. По наше настояване, в Анекса на НРД за медицинските дейности 2023-25 г., беше договорено да няма лимитиране на дейности в областта на онкологията, което гарантира заплащането на извършеното лечение на всеки онкоболен у нас.

В тази връзка, с изненада научихме от Националния лекарски борд по медицинска онкология към БЛС, че наскоро със заповед на Министъра на здравеопазването, е създаден Национален съвет по онкология. Нещо повече: Съветът работи усилено по изработването на свой вътрешен правилник, а сред дискутираните предложения е създаването на Национален хъб на Мисията за рака, като частна структура, на която да се повери контрола по изпълнение на активностите от Националния план за борба с рака.

Настояваме да бъдем запознати:

-Как е взето решението за създаването на Национален съвет по онкология; 

-Кои са неговите членове и на какъв принцип те са подбрани; 

-Защо е елиминиран експертния лекарски борд по медицинска онкология към БЛС; 

-Предвижда ли се частна структура да контролира изпълнението на плана?

Български лекарски съюз се солидаризира със сериозните притеснения  изказаните от нашите колеги от експертния борд. Намираме за притеснителни и лишени от обосновка предприетите от МЗ действия, без нашето знание.

Писмото може да прочетете тукCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)