ПИСМО ОТ БЛС ДО ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА

ПИСМО ОТ БЛС ДО ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с физическото насилие, извършено над д-р Георги Тодоров от служител на РЦЗ-Русе при посещението на министъра на здревопазването проф.д-р Анна–Мария Борисова, БЛС изпрати писмо с искане за най-строга санкция за служителя.
Бих искал да изразя кагоричното си възражение, свързано с проявата на физическо насилие над д-р Георги Тодоров, извършено от служител на РЦЗ-гр.Русе, по време на вашето посещение. Този неморален акт не само оронва престижа на повереното Ви ведомство, но показва и порочна склонност за самоуправство, което е в разрез с всички демократични норми на нашето общество – се казва в писмото на председателя на БЛС д-р Цв. Райчинов.
Управителният съвет на БЛС ще реагира остро на всички подобни действия, свързани с посегателство над лекарското съсловие и в този смисъл, като част от нас, смятам, че и Вие ще предприемете необходимото, за да бъде санкциониран служителят, позволил си подобно държание на публично място – допълва писмото и завършва с настояване за най – строга санкция, като справедлив акт за моралното приключване на случая.
Копие от писмото е предоставено и на д-р Георги Тодоров.

9 юни 2010г. ПРЕСЦЕНТЪР
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)