ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НС НА НЗОК ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА , УКАЗАНИЕ КЪМ НЕЯ И АНЕКС КЪМ НРД 2020-2022 Г.

ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НС НА НЗОК ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА , УКАЗАНИЕ КЪМ НЕЯ И  АНЕКС КЪМ НРД 2020-2022 Г.

В централата на БЛС постъпиха приетите от Надзорният съвет на НЗОК (НС на НЗОК):

-Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“

-Уточнение по прилагане на реда на Методиката

-Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

С тяхното съдържание можете да се запознаете в прикачените файлове

Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Уточнение по прилагане на реда на Методиката
Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на МП, на ДП, и на МДД за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановкаSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)