ПОВТОРНО ПРЕБОЛЕДУВАЛИТЕ COVID-19 МОГАТ ДА СИ ИЗВАДЯТ СЕРТИФИКАТ

ПОВТОРНО ПРЕБОЛЕДУВАЛИТЕ COVID-19 МОГАТ ДА СИ ИЗВАДЯТ СЕРТИФИКАТ

Гражданите, които повторно боледуват от COVID-19, ще могат да получат нов „зелен сертификат“ за преболедуване. Министърът на здравеопазването е утвърдил със заповед правила, според които всеки случай на повторно инфектиране с вируса SARS-CoV-2 се счита за реинфекция, ако от първото са преминали повече от 90 дни. Това ще позволи на хората, които повторно са преболедували, да извадят нов сертификат за преболедуване от датата на повторното регистриране на заразяването. Досега системата не позволяваше издаването на втори сертификат за преболедуване на едно и също лице.

Източник: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

Заповедта може да видите тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)