ПОЗДРАВ ОТ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ

ПОЗДРАВ ОТ ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЯ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ

Поздравът от Югоизточноевропейския медицински форум вижте [тук: ](</images/Documents/19 oktomvri_yief.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)