ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ УС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ УС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БЛС,

СКЪПИ ЛЕКАРИ,

От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име поднасям нашите поздравления и благопожелания по повод 120-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз и 31 години от възстановяването на съсловната организация!

През годините Българският лекарски съюз е преминал през много трудности и битки в усилията си да регламентира задълженията и правата на практикуващите лекарската професия в България, да търси най-добрите решения за тяхната ежедневна работа и професионална реализация в името на обществения интерес. Днес съсловната организация на лекарите може да се похвали с много успехи и благородни кампании в името на цялото общество.

Скъпи лекари, ние професионалистите по здравни грижи работим заедно с Вас в медицински екипи и общите ни усилия са насочени към предоставянето на диагностика, лечение и здравни грижи за пациентите, отговарящи на високите изисквания на съвременната медицина. В условията на пандемия от COVID-19 бяхме припознати от българското общество като Героите в бяло, които с висок професионализъм, любов и смелост помагат на заболелите да преборят инфекцията и да се върнат към обичайния си живот. Над 9000 медицински специалисти у нас се разболяха от опасния вирус. В жестоката битка с невидимия враг дадохме и скъпи жертви, но продължаваме напред в името на здравето и живота.

Убедени сме, че с общи усилия, с подкрепата на институциите и обществото, ще успеем да се справим с всички трудности и предизвикателства!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

С уважение:

Милка Василева, гр. София

Председател на УС на БАПЗГ 13. 01. 2021 г.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)