ПОЗИЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА БЛС

ПОЗИЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА БЛС

Скъпи колеги,

Съсловието е поставено пред сериозно изпитание!

За нас - лекарите е настъпил момент, в който трябвада дадем най-доброто от себе си,да покажем на обществото своя професионализъм, да създадем сигурност и спокойствие, да покажем способност да организираме по най-добрия начин работата си така, че да гарантираме максимално здравето и живота на нашите пациенти, но и на самите себе си, на нашите семейства, и на нашите колеги - останалите медицински специалисти.

На този фон чувствата на хората варират в широки граници - от притеснение, страх, тревожност, параноя, паника, до безумна смелост, безразсъдство, дори безотговорност.

Извън емоцията остава работата!

Не трябва да допускаме да ни управлява страха.

Абдикиране от изпълнение на професионалните задължения за един лекар е недопустимо, но СЗО е предвидила обстоятелства, позволяващи на медицинските специалисти да упражняват правото си да напуснат работната среда:

  • Когато имат основателна причина да смятат, че представлява непосредствена и сериозна опасност за живота или здравето им. Когато лекарят или друг медицински служител упражнява това свое право, той трябва да бъде защитен от всякакви ненужни последици.
  • Имат право на обезщетение, рехабилитация и медицински услуги, ако са заразени с COVID-19 след излагане на работното място. Това ще се счита за професионална експозиция и произтичащото от това заболяване ще се счита за професионално заболяване.

Трябва да се призоват институциите и ръководствата на лечебните заведения да създадат оптимални условия за лекарите и останалите медицински специалисти да работят в условията на извънредно положение, продиктувано от инфекциозно заболяване - осигуряване на ЛПС, запознаване с разпоредбите на СЗО за степените на защита, протоколи за поведение, триаж и др.. Важно е колегите да се чувстват максимално спокойни при изпълнение на задълженията си.

В тази връзка ЦКПЕ на БЛС смята предложените законови промени за проява на вербална и нормативна агресия срещу лекарите. Всички ние, които ежедневно работим в условия на най-високи нива на стрес, нямаме нужда от подобни "стимули", а от доверие и адекватно отношение.

Насаждането в обществото на внушението, че ще работим по принуда и под заплахата на подобни санкции, е вредно.

ЦКПЕ поема моралния и етичен ангажимент да разглежда спешно всеки подаден сигнал от държавни и неправителствени структури за подобни случаи, и при установени нарушения на КОДЕКСА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ да се произнася с решение.

С цел осигуряване на максимална защита – професионална, нормативна и физическа на българските лекари, ЦКПЕ на БЛС предлага следното:

1. УС на БЛС да излезе с изявление, с което да се противопостави категорично на текста за предвидените санкциите срещу лекари и медицински специалисти.

2. Във връзка с намерението на правителството да предостави финансови стимули, да се прецизира понятието "медици на първа линия". Всеки лекар потенциално е на първа линия - ОПЛ, специалист в ИБП, лекар в СО, лекар в ЦСМП, дежурен лекар в ЛЗ за БП и т.н..

3. Да препоръчаме на УС на БЛС и РЛК да установят ежедневна пряка връзка с Националния оперативен щаб и Областните, и Общински такива, както, и с ресорните министерства, които са отговорни за организацията на работата, и логистиката в условията на извънредно положение с цел получаване на информация не само относно броя на установените случаи, а, и относно възникнали проблеми в т.ч. такива, касаещи снабдяването с ЛПС.

4. Обявяване на горещ телефон в БЛС и в РЛК за лекари, нуждаещи се от консултация, информация и помощ, свързани с разпространението на инфекцията и възникнали проблеми при изпълнение на служебните им задължения.

5. Всяка РЛК да осигури финансова и логистична подкрепа за снабдяване с ЛПС предимно за лекарите на индивидуална практика и ОПЛ. В големите ЛЗ това е ангажимент на ръководството.

6. УС на РЛК да оказва съдействие на своите членове в случаи на неадекватно или недобросъвестно отношение на ръководители на ЛЗ или институции/РЗИ, община, областна управа, полиция, социални служби и др./.

7. РЛК да установят контакт с колеги, които биха имали нужда от помощ за снабдяване с хранителни продукти и медикаменти - възрастни, болни, самотни.

8. БЛС на национално и регионално ниво в т.ч. и КПЕ да следят за създаването на оптимални условия за работа на лекарите с цел минимализиране на вероятността за възникване на организационни и системни неблагополучия, което, ако се случи неминуемо би довело до обвинения срещу лекари.

9. С цел гарантиране на сигурността на лекарите - акушер-гинеколози, както и на бременните жени, оперативното ръководство на БЛС да съдейства за изработване на протокол за работа /проследяване на бременност/ от Научното дружество по АГ в условията на неработеща женска консултация. Това да се приложи и за детската консултация.

10. Да се обсъди възможност за закупуване от РЛК на количества бързи тестове за скрининг на лекари с установени симптоми, въпреки информацията за недостатъчна надеждност и достоверност на резултатите.

11. Да се обсъдят възможности за справяне със стреса и да се осигури психологическа помощ на лекарите при необходимост.

Колеги, ние, лекарите от ЦКПЕ на БЛС, пожелаваме на всички вас здраве!

ЦКПЕ на БЛС




SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)