ПОЗИЦИЯТА НА БЛС ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКАЗА СРЕЩА ЗА ПРЕГОВОРИ С НАСТОЯЩИТЕ РЪКОВОДСТВА НА НЗОК И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

ПОЗИЦИЯТА НА БЛС ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКАЗА СРЕЩА ЗА ПРЕГОВОРИ С НАСТОЯЩИТЕ РЪКОВОДСТВА НА НЗОК И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

ДО
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

КОПИЕ:

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ДО
ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА НЗОК,
УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Във връзка с Ваше писмо с изх. №: НС-01-00-2, получено в централата на УС на БЛС на 05.01.2023 г., в което отправяте покана към Български лекарски съюз за среща на 06.01.2023г., Ви уведомяваме следното:

Категоричната позиция на Управителния съвет на Български лекарски съюз, препотвърдена от всички Регионални лекарски колегии в страната, остава непроменена. Още на 9 ноември миналата година заявихме, че Съсловната организация излиза от преговорния процес с настоящите ръководства на Здравната каса и Надзорния съвет, не само заради пълното недоверие в преговорния процес, заради непрестанното му бламиране и саботиране, а и заради тенденциозното неспазване, погазване и откровеното нарушаване на вече договорени между страните текстове.

Предвид гореизложеното, Ви уведомяваме, че Управителният съвет на БЛС не намира основание да се среща и да обсъжда преговорите по Националния рамков договор за медицински дейности 2023 – 2025 г. с настоящите ръководства на Националната здравноосигурителна каса и Надзорния съвет.

С уважение, 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Отговор на БЛС на писмото на НЗОК
Писмо от НЗОК с изх. №: НС-01-00-2, получено в централата на УС на БЛС на 05.01.2023 гSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)