ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВУСТАВАОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС

Предложенията ще бъдат включени в становището за предложения на УС на БЛС.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)