Предложения за промени в Устава

ОБОБЩЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ОБОБЩЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ОБОБЩЕНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН НА 70 - ИЯ ИЗВЪНРЕДЕНСЪБОР НА БЛС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: ЗАБЕЛЕЖКА: НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БЛС , ПРОВЕДЕНО НА24 АПРИЛ 2019 Г., СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТОЗА СЪЗДАВАНЕ НА РА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВУСТАВАОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС Предложенията ще бъдат включени в становището за предложения на УС на БЛС....

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА Придружителното писмо към предложенията на РК на РЛК- БургасТУК...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН...

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)