Предложения за промени в Устава

ОБОБЩЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ОБОБЩЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ОБОБЩЕНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН НА 70 - ИЯ ИЗВЪНРЕДЕНСЪБОР НА БЛС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: ЗАБЕЛЕЖКА: НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УС НА БЛС , ПРОВЕДЕНО НА24 АПРИЛ 2019 Г., СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТОЗА СЪЗДАВАНЕ НА РА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ВИКТОРИЯ ЧОБАНОВА И КОЛЕКТИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ЯМБОЛ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - СОФИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ ВУСТАВАОТ Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗАИМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БЛС Предложенията ще бъдат включени в становището за предложения на УС на БЛС....

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ПЛОВДИВ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - ВАРНА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - БУРГАС ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА Придружителното писмо към предложенията на РК на РЛК- БургасТУК...

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КК НА РК НА БЛС - ВРАЦА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РК НА БЛС - РАЗГРАД ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН...

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК...

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)