ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИВ УСТАВА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ТОДОРОВ, ЧЛЕН НА КК НА БЛС - ТУК

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)