Преговори НРД 2023-2025

НСОПЛБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НРД

НСОПЛБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НРД

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с предложения за промени в НРД

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)