НСОПЛБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НРД

НСОПЛБ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НРД

Предложенията за промени в НРД и приложенията към тях са изпратени до БЛС от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Същите са изпратени и до членовете на Борда по Обща медицина към БЛС, обсъдени от УС и НС на НСОПЛБ и представени пред участниците в Националната научно-практическа конференция по Обща медицина.

С конкретните предложения на НСОПЛБ може да се запознаете в прикачените файлове.

Приложение № 6 към НРД за МД
Предложение приложения
Предложение за промени в НРДCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)