ПРЕПОРЪКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ ОТНОСНО ИНТЕРВАЛА НА ПРИЛАГАНЕ НА ВТОРА ДОЗА НА ВАКСИНА COVID-19 Vaccine AstraZeneca

ПРЕПОРЪКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ ОТНОСНО ИНТЕРВАЛА НА ПРИЛАГАНЕ НА  ВТОРА ДОЗА НА  ВАКСИНА COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Във връзка с провеждащата се масова ваксинация в страната срещу COVID-19 с ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“,  по препоръка на Националния ваксинационен щаб, втората доза от ваксината следва да се прилага през 10-та седмица от поставянето на първата доза. Препоръката се базира на наличните към момента данни, както в Кратката характеристика на продукта, така и от проведени проучвания за установена по-висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по-дълъг интервал.

Съгласно Кратката характеристика на ваксината „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ втората доза от тази ваксина се прилага между 4 и 12 седмици (28 до 84 дни) след първата доза, което следва да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.

ПРЕПОРЪКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ ОТНОСНО ИНТЕРВАЛА НА ПРИЛАГАНЕ НА ВТОРА ДОЗА НА ВАКСИНА COVID-19 Vaccine AstraZenecaSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)